O nama

Tradicija uzgoja priplodnih Virtemberg ovaca visokog kvaliteta od 2012. godine...

Našu priču započeli smo 2012. godine, uvozom prvih priplodnih grla visoko kvalitetnih ovaca rase Virtemberg, njemačke genetike. Ideja i motiv kojim se vodili su bili spojiti znanje, stručnost i iskustvo sa najboljom mogućom ishranom, uslovima držanja i vrhunskim genetskim potencijalom, kako bi se rasa Virtemberg prošilila na prostorima Bosne i Hercegovine i time doprinesemo da se ovčarstvo u našoj zemlji podigne na viši nivo.

Naša proizvodnja se odvija pod stručnim nadzorom  magistra veterinarske medicine Branimira Dobrokesa, kada je u pitanju zdravstvena njega. Za reprodukciju i odgoj zadužen je Dragan Bajkanović, vođen dugogodišnjim iskustvom u radu sa preživarima. Za planiranje i prilagođavanje ishrane za potrebe naših životinja nadležan je dipl. ing. polj. za stoč. Vladimir Dobrokes. Kontinuiranim radom, dosljednošću i praćenjem najmodernijih trendova u intenzivnoj ovčarskoj proizvodnji cilj nam je dostići respektabilan broj jedinki čiji će se kvalitet i proizvodne karakteristike nezavisno od broja životinja održati na visokom nivou. 

Farma priplodnih ovaca DB